KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOMATERIAŁÓW
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ KONFERENCJI !

         Historia organizacji konferencji dotyczącej biomateriałów sięga roku 1990, kiedy to po raz pierwszy została zorganizowana konferencja pt. "Biomateriały węglowe". Od 1996 roku konferencje te pod nazwą "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine" organizowane są corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Tematyka konferencji poświęcona jest wszystkim grupom biomateriałów (metaliczne, polimerowe, ceramiczne, węglowe, kompozytowe) i dotyczy w szczególności sposobów ich otrzymywania, badań właściwości biologicznych, badań doświadczalnych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych stosowania implantów.

Każdego roku w konferencji bierze udział ok. 100 osób, w tym kilkunastu gości z zagranicy m.in. z Danii, Irlandii, Niemiec, Czech i Białorusi. Wśród uczestników są zarówno materiałoznawcy, jak i lekarze różnych specjalności m.in. ortopedzi, chirurdzy, neurochirurdzy, stomatolodzy. Uczestnicy konferencji zapoznają się z najnowszymi wynikami badań prowadzonymi nad biomateriałami zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, licznych referatów, jak również podczas wielu dyskusji w czasie sesji posterowych. Konferencja jest również okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych, a także do nawiązania współpracy pomiędzy inżynierami materiałoznawcami a środowiskiem medycznym, co jest niezbędne podczas projektowania biomateriałów. W ostatnich latach podczas konferencji organizowana jest specjalna sesja doktorantów, umożliwiająca prezentację młodych naukowców podejmujących badania dotyczące biomateriałów, połączona z konkursem na najlepszy poster.

Materiały z konferencji publikowane są w czasopiśmie „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.
KONFERENCJE ORGANIZOWANE POD PATRONATEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIOMATERIAŁÓW


https://beauty-torun.umk.pl


http://onkologia-otolaryngologia.pl/page/1/

http://www.senm.semtherm.eu/

http://www.eurobiotech.krakow.pl


KONFERENCJE ZORGANIZOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOMATERIAŁÓW