www.isbppb2018.org
 
 Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
powstało z inicjatywy osób zajmujących się
wytwarzaniem i badaniem materiałów
dla potrzeb medycyny.

Zostało zarejestrowane dnia 9.IV.1996r.
Działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku
- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.4.)
oraz na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu interdyscyplinarnych stosunków partnerskich
i wspólne realizowanie projektów i inicjatyw służących
rozwojowi wiedzy o biomateriałach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
działalność naukową, badawczą i edukacyjną.
Wydaje kwartalnik
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów
oraz uczestniczy w organizacji krajowych i zagranicznych
konferencji naukowych.

W 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
było organizatorem międzynarodowej konferencji
27th European Conference on Biomaterials.

www.esb2015.org


W 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
będzie organizatorem konferencji: 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

www.isbppb2018.org

 


Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
Al. Mickiewicza 30, paw. A-3
30-059 Kraków
e-mail: psbiomat@gmail.com

Prezes PSB:
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
tel. 12 617 44 48
e-mail: epamula@agh.edu.pl

Składki członkowskie,
prenumerata czasopisma:

Skarbnik PSB
mgr inż. Augustyn Powroźnik
tel. 12 617 45 41
e-mail: apowroz@agh.edu.pl

  Sprawy członkowskie:
Sekretarz PSB
dr inż. Anna Morawska-Chochół
tel. (48 12) 617 37 59
e-mail: morawska@agh.edu.pl