WŁADZE I CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BIOMATERIAŁÓW

Zarząd

Prezes
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów

Z-ca Prezesa
dr inż. Dorota Bociąga
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej


Z-ca Prezesa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
Katedra i Klinika Laryngologii

Z-ca Prezesa 
prof. dr hab. Stanisław Mitura
Politechnika Koszalińska
Wydział Technologii i Edukacji
Katedra Inżynierii Biomedycznej

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów


Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Beata Cwalina
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Członek Zarządu
dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej


Członek Zarządu
dr inż. Zbigniew Jaegermann
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Członek Zarządu
prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych


Członek Zarządu
dr n. wet. Tomasz Szponder

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:                  dr inż. Ewa Stodolak-Zych
Z-ca Przewodniczącego:       dr inż. Beata Świeczko-Żurek
Członek Komisji:                  dr hab. inż. Bożena Pietrzyk
Z-ca Członka:                       dr Andrzej Kotela
       
Sąd Koleżeński

Przewodniczący:                  prof. dr hab. inż. Ewa Sawosz-Chwalibóg
Z-ca Przewodniczącego:       prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
Sekretarz:                            dr hab. n. med., prof. nadzw. Ireneusz Kotela


Sekretarz PSB
dr inż. Anna Morawska-Chochół

Skarbnik PSB
mgr inż. Augustyn PowroźnikCZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Przystąpienie do PSB

Osoby, które pragną przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej do Sekretarza PSB.

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej wynosi 30 zł / rok (bez prenumeraty czasopisma „Engineering of Biomaterials”)
lub 80 zł / rok (łącznie z prenumeratą).

Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca czerwca danego roku.

Składki proszę wpłacać na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
Al. Pokoju 78, 31-564 Kraków
63 1050 1445 1000 0012 0085 6001

Więcej informacji na temat składek i prenumeraty czasopisma – Skarbnik PSB


Lista członków PSB i numery członkowskie:
(stan na 09.06.2017r.)

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA: 205

- Członkowie honorowi: 1

 1. dr n. med. Emil Staszków 1/PSB/96


- Członkowie zwyczajni: 204

 1. Ambroziak Maciej 138/PSB/07
 2. Antonowicz Magdalena 270/PSB/17
 3. Augustyn-Nadzieja Joanna 210/PSB/14
 4. Bajor Grzegorz 72/PSB/00
 5. Basiaga Marcin 189/PSB/13
 6. Batory Damian 171/PSB/11
 7. Batory Mirella 170/PSB/11
 8. Beer-Lech Karolina 180/PSB/13
 9. Benko Aleksandra 216/PSB/14
 10. Bereznowski Andrzej 7/PSB/96
 11. Błażewicz Marta  9/PSB/96
 12. Błażewicz Stanisław  10/PSB/96
 13. Bociąga Dorota  102/PSB/03
 14. Boguń Maciej 251/PSB/16
 15. Bogusławski Grzegorz 147/PSB/02
 16. Borczuch-Łączka Maria  51/PSB/97
 17. Borowski Józef 11/PSB/96
 18. Ceynowa Przemysław 259/PSB/16
 19. Chaniecki Piotr 176/PSB/12
 20. Chłopek Jan  2/PSB/96
 21. Cholewa-Kowalska Katarzyna 173/PSB/11
 22. Cibor Urszula 218/PSB/14
 23. Cieślik Magdalena 95/PSB/02
 24. Cieślik Tadeusz 3/PSB/96
 25. Ciupik Lechosław 148/PSB/02
 26. Cwalina Beata  65/PSB/99
 27. Czechowska Joanna 183/PSB/13
 28. Czerniak-Reczulska Małgorzata 108/PSB/03
 29. Czyrska-Filemonowicz Aleksandra 96/PSB/02
 30. Dams-Kozłowska Hanna 209/PSB/14
 31. Dąbrowski Jan Ryszard  13/PSB/96
 32. Degórska Beata 37/PSB/96
 33. Dercz Grzegorz 167/PSB/10
 34. Dobrzyński Piotr  74/PSB/00
 35. Domalik-Pyzik Patrycja 174/PSB/11
 36. Donesz-Sikorska Anna 212/PSB/14
 37. Dudek Mariusz 149/PSB/02
 38. Dziadek Michał 238/PSB/15
 39. El Fray Mirosława  113/PSB/04
 40. Filipowska Joanna Karolina 179/PSB/13
 41. Frączek-Szczypta Aneta 118/PSB/05
 42. Gazicki-Lipman Maciej 130/PSB/06
 43. Gierzyńska-Dolna Monika 14/PSB/96
 44. Gołda-Cępa Monika 208/PSB/14
 45. Goryczka Tomasz 154/PSB/09
 46. Goździk Jerzy 16/PSB/96
 47. Grabarczyk Jacek 135/PSB/07
 48. Gryń Karol 143/PSB/08
 49. Grzybowska-Pietras Joanna 158/PSB/09
 50. Gumuła Teresa  83/PSB/01
 51. Haberko Krzysztof 48/PSB/97
 52. Hudecki Andrzej 265/PSB/16
 53. Idaszek Joanna 207/PSB/14
 54. Iwaniak Aleksander 155/PSB/09
 55. Jaegermann Zbigniew  57/PSB/98
 56. Jakubowski Witold 242/PSB/15
 57. Jamroszczyk Katarzyna 110/PSB/03
 58. Jastrzębska Aleksandra 226/PSB/14
 59. Jastrzębski Krzysztof 224/PSB/14
 60. Jaszczak Malwina 230/PSB/14
 61. Jaworski Sławomir 263/PSB/16
 62. Jażdżewska Magdalena 194/PSB/13
 63. Jędrzejczak Anna 222/PSB/14
 64. Jóźwik Krzysztof 75/PSB/00
 65. Kaczmarek Beata 245/PSB/16
 66. Kaczorowski Witold 136/PSB/07
 67. Kajzer Anita 164/PSB/10
 68. Kajzer Wojciech 165/PSB/10
 69. Kamińska Marta 105/PSB/03
 70. Karbowniczek Joanna 232/PSB/14
 71. Karnas Elżbieta 255/PSB/16
 72. Kiel-Jamrozik Marta 272/PSB/17
 73. Klimek Katarzyna 247/PSB/16
 74. Kłos Zdzisław 17/PSB/96
 75. Kolmas Joanna 234/PSB/14
 76. Kołbuk-Konieczny Dorota 269/PSB/17
 77. Kosowska Karolina 256/PSB/16
 78. Kotela Andrzej 197/PSB/13
 79. Kotela Ireneusz 18/PSB/96
 80. Kowal Joanna 77/PSB/00
 81. Kowalski Piotr 203/PSB/14
 82. Kozłowska Justyna 202/PSB/14
 83. Krok-Borkowicz Małgorzata 219/PSB/14
 84. Kucharski Rafał 119/PSB/05
 85. Kula Zofia 227/PSB/14
 86. Kutwin Marta 253/PSB/16
 87. Kyzioł Agnieszka 254/PSB/16
 88. Laska Anna 225/PSB/14
 89. Laska Jadwiga 160/PSB/09
 90. Lelątko Józef 161/PSB/09
 91. Lewandowska Katarzyna 213/PSB/14
 92. Likus Wirginia 205/PSB/14
 93. Lubas Małgorzata 250/PSB/16
 94. Łączka-Osyczka Anna 52/PSB/97
 95. Macherzyńska Beata 36/PSB/96
 96. Madej Agnieszka 268/PSB/17
 97. Majkowska Beata 193/PSB/13
 98. Majkowski Marcin 81/PSB/00
 99. Majkowski Ryszard 53/PSB/97
 100. Major Roman  114/PSB/04
 101. Marciniak Jan  40/PSB/97
 102. Markowski Jarosław 192/PSB/13
 103. Matraszek Halina 120/PSB/05
 104. Mazurkiewicz Stanisław 21/PSB/96
 105. Menaszek Elżbieta 185/PSB/13
 106. Michalska Marta 244/PSB/16
 107. Michałowski Jerzy 44/PSB/97
 108. Michno Mariusz 62/PSB/99
 109. Mielan Bartosz 276/PSB/17
 110. Mikociak Danuta 144/PSB/08
 111. Mitura Katarzyna 262/PSB/16
 112. Mitura Stanisław  69/PSB/99
 113. Morawiec Henryk  55/PSB/98
 114. Morawska-Chochół Anna  104/PSB/03
 115. Mzyk Aldona 248/PSB/16
 116. Niedzielska Agata 132/PSB/06
 117. Niedzielski Piotr  70/PSB/99
 118. Nikodem Anna 162/PSB/10
 119. Nowakowska Joanna  115/PSB/04
 120. Nowicka Katarzyna 133/PSB/06
 121. Olejnik Anna 229/PSB/14
 122. Olędzka Ewa 177/PSB/13
 123. Orzelski Maciej 178/PSB/13
 124. Ossowska Agnieszka 187/PSB/13
 125. Paluch Jarosław 198/PSB/13
 126. Paluszkiewicz Czesława  38/PSB/97
 127. Pałka Krzysztof 181/PSB/13
 128. Pamuła Elżbieta  23/PSB/96
 129. Paszenda Zbigniew 190/PSB/13
 130. Paszkiewicz Zofia 45/PSB/97
 131. Pazdan Krzysztof 191/PSB/13
 132. Piegat Agnieszka 182/PSB/13
 133. Piekarczyk Wojciech 214/PSB/14
 134. Pielichowska Kinga 204/PSB/14
 135. Pielka Stanisław  98/PSB/02
 136. Pietryga Krzysztof 221/PSB/14
 137. Pietrzyk Bożena 88/PSB/01
 138. Pilch Jan 151/PSB/02
 139. Pokrowiecki Rafał 175/PSB/11
 140. Polkowska Izabela 200/PSB/14
 141. Powroźnik Augustyn  25/PSB/96
 142. Przekora Agata 246/PSB/16
 143. Przondziono Joanna 168/PSB/10
 144. Przybyszewska Karolina 267/PSB/17
 145. Pyda Waldemar 26/PSB/96
 146. Rajzer Izabella 97/PSB/02
 147. Reczyńska Katarzyna 220/PSB/14
 148. Rogowska-Tylman Julia 274/PSB/17
 149. Rumian Stanisław 236/PSB/15
 150. Sawosz Chwalibóg Ewa 252/PSB/16
 151. Sekuła Małgorzata 241/PSB/15
 152. Siek Dominika 184/PSB/13
 153. Siemianowicz Krzysztof 257/PSB/16
 154. Silmanowicz Piotr 28/PSB/96
 155. Simka Wojciech 166/PSB/10
 156. Sionkowska Alina 188/PSB/13
 157. Skalski Konstanty Ryszard 29/PSB/96
 158. Skopińska-Wiśniewska Joanna 201/PSB/14
 159. Sobczak Marcin 141/PSB/08
 160. Sobczyk-Guzenda Anna 228/PSB/14
 161. Sobczyńska-Rak Aleksandra 199/PSB/14
 162. Stachewicz Urszula 231/PSB/14
 163. Stanisławska Alicja 196/PSB/13
 164. Stodolak-Zych Ewa  99/PSB/02
 165. Strojny Barbara 249/PSB/16
 166. Stróż Danuta 159/PSB/09
 167. Supernak-Marczewska Milena 235/PSB/15
 168. Surowska Barbara  116/PSB/04
 169. Szaraniec Barbara  66/PSB/99
 170. Szarek Dariusz 172/PSB/11
 171. Szatkowski Piotr 264/PSB/16
 172. Szczepańczyk Piotr 186/PSB/13
 173. Szczypiński Michał 260/PSB/16
 174. Szczypiński Mieczysław 261/PSB/16
 175. Szkodo Marek 195/PSB/13
 176. Szponder Tomasz 206/PSB/14
 177. Szymanowski Hieronim 134/PSB/06
 178. Szymański Witold  106/PSB/03
 179. Ścisłowska-Czarnecka Anna 275/PSB/17
 180. Ślósarczyk Anna  32/PSB/96
 181. Świątek Lidia 223/PSB/14
 182. Świątkowski Jan  4/PSB/96
 183. Świeczko-Żurek Beata  117/PSB/04
 184. Świętek Małgorzata 215/PSB/14
 185. Trała Katarzyna 277/PSB/17
 186. Trembecka-Wójciga Klaudia 243/PSB/16
 187. Trzaska Tadeusz 33/PSB/96
 188. Tyliszczak Bożena 140/PSB/07
 189. Uklejewski Ryszard 156/PSB/09
 190. Wach Radosław 233/PSB/14
 191. Wajler Cezary 34/PSB/96
 192. Walasek Edward 59/PSB/99
 193. Walczyńska Marta 271/PSB/17
 194. Walke Witold  125/PSB/05
 195. Walkowiak Bogdan  92/PSB/01
 196. Wessely-Szponder Joanna 273/PSB/17
 197. Wierzchoń Tadeusz  93/PSB/01
 198. Wilczek Piotr 266/PSB/16
 199. Winiecki Mariusz 157/PSB/09
 200. Zagrajczuk Barbara 239/PSB/15
 201. Zieliński Andrzej 217/PSB/14
 202. Zima Aneta 94/PSB/01
 203. Ziółkowska Ewa 258/PSB/16
 204. Zuba-Surma Ewa 240/PSB/15